ውልና ሁኔታዎች

በመመዝገብ እና አባል በመሆን

የፋሽን ማስታወቅያዎችና መረጃዎችን ለማግኘት ተስማምተዋል።

ወደ 6636 OK ብለው ሲልኩ የአገልግሎት ክፍያ የኢትዮጵያ 2(ሁለትብር)

 STOP ብለው በ6636 በመላክ አገልግሎቶን ማቋረጥ ይችላሉ።

ለማንኛውም መረጃ በ 0975381522 ይደውሉ።

 3 ቀን ነፃ የሙከራ ግዜ !